sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-02/12-07 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljici se pritužbom na zapisnik obratila S. Č. iz K., navodeći kako je zaposlena kao asistentica na Veleučilištu u K.,  a gdje je izložena spolnom uznemiravanju i diskriminaciji od strane profesora M. J. koji je nositelj kolegija na kojima je ona stekla naslovno nastavno zvanje predavačice. Navodi kako joj prof. M. J. upućuje brojne neprimjerene izjave vezano uz njezin privatni život, drži joj predavanja o njezinom samačkom načinu života i njezinoj manjoj vrijednosti jer se nije „iskazala“ kao majka, a to je, prema njegovom mišljenju, jedino bitno u životu. Navodi kako joj je pred drugim kolegama/icama upućivao neprimjerene izjave (npr. nazvao ju „mušičavom starom curom“, hvalio se kako on „ima savršenu mjeru od 20 cm kojom može izmjeriti duljinu hladila“,  kako bi se on „želio naći između dvije žene jer je izvrstan ljubavnik“). Pritužiteljica u pritužbi vrlo opširno opisuje uznemiravanje kojem je izložena na radnom mjestu navodeći kako je cijela situacija kulminirala 22.-23.05.2012., a vezano uz zajedničko određivanje parametara za izradu završnog rada studentice A. K. Naime, pritužiteljica navodi kako je prof. M.J. inzistirao da eksperimentalna metoda (na kojoj je pritužiteljica odlučila utemeljiti eksperimentalni dio svoje doktorske disertacije), bude uvrštena u završni rad studentice A. K., a čemu se pritužiteljica usprotivila jer navedena metoda pretpostavlja kompliciranu proceduru i višemjesečno uhodavanje, a što sve studentica A. K. nije u stanju samostalno odraditi. Stoga navedeni završni rad studentice A. K. ne bi predstavljao njezin samostalni rad, a istodobno bi se pritužiteljici nanijela velika šteta jer se na taj način ruši koncept njezinog eksperimentalnog rada. Stoga navodi kako je zamolila prof. M. J. da o svemu još jednom razmisli, a da je on na to reagirao na način da se nadvio nad nju stjeravši je u kut između radnog stola i zida i povišenim glasom joj rekao da je on šef i da će biti onako kako on kaže i neka ona izvoli odraditi što joj je rekao, na što mu je pritužiteljica rekla da onda tu metodu odradi sam. Navodi kako ju je prof. M. J. uvjeravao da će iz predmetnog studentskog završnog rada izaći jedan dobar znanstveni rad koji će biti objavljen u eminentnim časopisima, da će joj on učiniti uslugu i nju „staviti“ kao kaoutoricu toga rada te da bi ona trebala biti zadovoljna s time. Obzirom kako je pritužiteljica i dalje ostala kod svog stava, navodi kako joj je prof. M.J. zaprijetio da će protiv nje pokrenuti stegovni postupak radi teže povrede radne obveze, a što je kasnije i učinio. Pritužiteljica napominje kako je o svemu obavijestila i svoju mentoricu, akademkinju V.P. koja je profesorica na Sveučilištu u O., ali da nju prof. M.J. nikada nije kontaktirao vezano uz njezinu doktorsku disertaciju.

PODUZETE MJERE: Nakon pribavljenog izvješća i obimne dokumentacije Pravobraniteljica je u sklopu ispitnog postupka zatražila pisana očitovanja svih svjedoka/inja koje je pritužiteljica spomenula u svojoj pritužbi. Naime, dekan Veleučilišta je u svom izvješću naveo kako se pritužiteljica nikada nije nikome požalila radi navedenog uznemiravanje te da je Veleučilište nakon primitka dopisa Pravobraniteljice ustrojilo Etičko povjerenstvo „sa zadaćom utvrđivanja svih relevantnih okolnosti sukladno odredbama Etičkog kodeksa Veleučilišta“. U navedenom postupku Etičko povjerenstvo je zatražilo pisana očitovanja od svih relevantnih osoba te je ustanovilo kako „nije postojala nikakva spolna diskriminacija“ i da stoga pritužbe pritužiteljice „smatra neutemeljenima“. Pritom Veleučilište, na izričito i ponovljeno traženje Pravobraniteljice, nije dostavilo svoje interne akte (pravilnik o radu) te se očitovalo kako nema imenovanog povjerenika iz čl.130. Zakona o radu i da u konkretnom slučaju nije proveden  postupak zaštite dostojanstva pritužiteljice. Osim toga, profesor M.J. je protiv pritužiteljice 24.05.2012. pokrenuo stegovni postupak u kojem joj je Povjerenstvo izreklo opomenu zbog „neizvršavanja radnog naloga“. Nadalje, u provedenom postupku Pravobraniteljica je ustanovila kako su svi svjedoci/kinje koji/e su zaposlenici/ice Veleučilišta iskazivali identično i to na način da su negirali navode iz pritužbe. Međutim, svjedokinja V.P., koja je i mentorica pritužiteljice na njezinoj doktorskoj disertaciji, u svom iskazu je potvrdila navode pritužiteljice vezano uz primjenu sporne metode mikrovalne ekstrakcije. Također je navela kako ju je dekan Veleučilišta M.G. (a kojega ona poznaje već dulji niz godina kao kolegu) dana 05.09.2012. zvao na mobitel i rekao kako je „očitao bukvicu“ profesoru M.J. rekavši kako je on „budala“, a u kontekstu događaja iz pritužbe. Obzirom na utvrđeno činjenično stanje, kao i na primjenu načela prebacivanja tereta dokaza, Pravobraniteljica je u potpunosti poklonila vjeru iskazu pritužiteljice i svjedokinje V.P.  te je Veleučilištu dala upozorenja radi kršenja načela ravnopravnosti spolova, istodobno mu uputivši i odgovarajuće preporuke.