sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Opis slučaja 01-01/13-08 - Spolno uznemiravanje

Pravobraniteljica je zaprimila pisanu pritužbu od B.G. iz O. zbog spolnog uznemiravanja i diskriminacije od strane poslodavca-zdravstvene ustanove. Pritužiteljica tvrdi da je prilikom specijalizacije kod poslodavca bila spolno uznemiravana od strane svog mentora. Mentor je pritužiteljicu prisiljavao na spolne odnose te time uvjetovao njezin profesionalni razvoj. Po saznanjima pritužiteljice, ona nije bila jedina zaposlenica koja je trpjela spolno uznemiravanje od strane spomenutog mentora. Pritužiteljica je prijavila mentora policiji radi kaznenog djela spolnog odnošaja zlouporabom položaja, a nakon što je policija proslijedila prijavu općinskom državnom odvjetništvu, ista je odbačena. Pritužiteljica se također obratila upravi zdravstvene ustanove s pritužbom radi zaštite dostojanstva na radnom mjestu, koju je mentor pritužiteljice svojom izjavom otklonio, te je zaključeno kako nema dovoljno dokaza da je došlo do povrede dostojanstva pritužiteljice. Nadalje, pritužiteljica je uz pomoć Udruge Mobbing podnijela zdravstvenoj ustanovi zahtjev za zaštitu radnika/ce od uznemiravanja i diskriminacije na radnom mjestu. Iako je izostalo ispitivanje njezine pritužbe, određen je nastavak specijalizacije u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

PODUZETE MJERE I ISHOD: Pravobraniteljica je na temelju navoda pritužbe zatražila pisano očitovanje i svu dostupnu dokumentaciju od zdravstvene ustanove-poslodavca pritužiteljice, kao i uvid u interne akte ustanove koji uređuju postupak mjere za zaštitu dostojanstva radnike/ce te mjere zaštite od diskriminacije. Uvidom u interne akte Pravobraniteljica je utvrdila, i na temelju toga dala zdravstvenoj ustanovi upozorenje, kako u konkretnom slučaju nije na pravilan i zadovoljavajući način proveden postupak zaštite dostojanstva te se stoga nije moglo niti pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje. Također, zdravstvena ustanova je upozorena kako (tada važeći) Pravilnik o radu nije uređivao postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika/ce na pravilan i zadovoljavajući način, a što je u konkretnom slučaju utjecalo na postupak. Slijedom navedenog, Pravobraniteljica je zdravstvenoj ustanovi preporučila da ubuduće postupa prema čl.130. Zakona o radu koji uređuje spornu postupovnu materiju, te da pristupi izmjeni postojećeg Pravilnika o radu te o navedenim mjerama i radnjama u vezi upozorenja i preporuke izvijesti Pravobraniteljicu u roku od 30 dana. Pravobraniteljica je pisano izvješće i dokumentaciju zatražila i od Ravnateljstva policije kako bi se preispitalo odbacivanje spomenute kaznene prijave koju je pritužiteljica podnijela. Na temelju pribavljene dokumentacije Pravobraniteljica je utvrdila kako se u konkretnom slučaju ne može utvrditi da se radi o spolnom uznemiravanju budući da su iskazi pritužiteljice i mentora u suprotnosti te da nedostaje konkretnih dokaza o vjerojatnosti spolnog uznemiravanja, a pritužiteljica nije ni u jednom trenutku osporila vjerodostojnost policijske dokumentacije. Pritužiteljica se upućuje na ostvarivanje zaštite prava vezano uz spolno uznemiravanje i diskriminaciju pred nadležnim sudom u okviru sudskog postupka zbog spolne diskriminacije.