sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Pravobraniteljica za Express o skrbništvu nad djecom

24sataPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za tjednik Express problematiku skrbništva nad djecom u brakorazvodnim parnicama. U odgovorima se dotakla zakonodavnog okvira, koji je uređen na način da su otac i majka u potpunosti izjednačeni po pitanju roditeljske skrbi, neravnopravnosti u podjeli kućanskih poslova i brige o djeci koja prevladava u privatnom životu, a odražava se na neravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada, društvenu percepciju da je briga o djeci primarna odgovornost žena te pritužbe koje su u 2017. podnosili muškarci vezano za roditeljsku skrb (61%).

Opširnije...

Gostovanje pravobraniteljice na N1 TV

vljubicicN1Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u emisiji "Točka na tjedan", N1 televizije. U fokusu razgovora bio je slučaj puštanja iz istražnog zatvora Darka Kovačevića protiv kojeg se vodio postupak zbog fizičkog napada na 18-godišnju djevojku u Zadru. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na propuste u procesuiranju počinitelja rodno uvjetovanog nasilja, na neophodnost zaštite žrtava i izbjegavanje njihove dodatne viktimizacije, na nedovoljno učinkovitu provedbu postojećih zakonskih odredbi (svega 7% bezuvjetnih zatvorskih kazni za kaznena djela nasilja u obitelji i svega 17% izrečenih zaštitnih mjera od svih predloženih).

Opširnije...

Pravobraniteljica za Telegram o rodnim stereotipima u reklamama

sexismlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Telegram vezano za rodne stereotipe u reklamama. Povod su bile smjernice koje je donio Britanski odbor za prakse oglašavanja (CAP) prema kojima se od lipnja sljedeće godine u reklamama više neće smjeti koristiti rodni stereotipi jer se smatra da takvi stereotipi mogu negativno utjecati na djecu i mlade ljude, ali i odrasle u smislu jačanja stereotipnih rodnih uloga. Pravobraniteljica je naglasila kako su reklame u kojima se pojavljuju rodni stereotipi, nažalost, vrlo učestale u RH, a ono što je najveći problem je još uvijek velika neosviještenost o tome kakav je njihov učinak na napore koji se čine kako bi se postigla puna ravnopravnost spolova. S jedne strane imamo sve veći broj onih građana i građanki koji reagiraju na takve reklame i prijavljuju ih kao neprihvatljive i uvredljive temeljem spola, a s druge strane imamo još uvijek preveliki broj onih koji u njima ne vide ništa sporno. - Cjeloviti odgovor pravobraniteljice pročitajte u privitku.

Opširnije...

Javno priopćenje Pravobraniteljice u povodu 25. studenog - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

JAVNI PROSTORI = ZONE BEZ UZNEMIRAVANJA

EKkampanja2511webPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 25. studenog - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uključila se u kampanju Europske komisije NON.NO.NEIN koja je pod hashtagom #SayNoStopVAW  usmjerena osvještavanju o problematici nasilja prema ženama. Najnoviji materijali kampanje odnose se na zagovaranje ne-nasilnog i dostojanstvenog ponašanja prema ženama u javnom prostoru pod nazivom ZONA BEZ UZNEMIRAVANJA (Harassment free zone).

Opširnije...

Uključivanje Pravobraniteljice u izmjene Zakona o doprinosima

logoprsmaliPotaknuta pritužbom mreže poduzetnica i poslovnih žena Women in Adria na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputila je predlagatelju propisa komentar na novinu koja se ovim propisom uvodi, a koja je vezana za njezino područje rada.

Naime, uvidom u poglavlje Prijedloga naziva Osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom, Pravobraniteljica je utvrdila da su razlog za uvođenje Glave VI.B Obveze doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, pojave izbjegavanja, odnosno minimiziranja iznosa doprinosa kod jednog broja osnivača, vlasnika, a time i zaposlenika trgovačkih društava (član uprave trgovačkog društva i/ili izvršni direktor trgovačkog društva i/ili upravitelj zadruge). U Prijedlogu se objašnjava kako se te osobe zapošljavaju na nepuno radno vrijeme koje nerijetko iznosi 1 sat tjedno pa se slijedom toga njima razmjerno umanjuje osnovica za obvezno zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje te u takvim slučajevima plaćaju 48 kuna ukupnog doprinosa mjesečno. Problem je, kako je u Prijedlogu navedeno, što zapošljavanjem s nepunim radnim vremenom u društvu u kojem obnaša tu dužnost, član uprave plaća manje iznose doprinosa i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i staž osiguranja kao uvjet za mirovinu jednako kao da je zaposlen s punim radnim vremenom te ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu mirovinu.

Opširnije...

Priopćenje o slučaju odbijanja izdavanja kontracepcijskog sredstva u ljekarni

ljekarnaNastavno na upit internetskog portala Faktograf.hr, Pravobraniteljica je dala izjavu na temu priziva savjesti u ljekarničkoj praksi vezano za izdavanje kontracepcijskih sredstava. Opisala je svoju dosadašnju praksu u radu u takvim slučajevima, skrenuvši pažnju na tri slučaja iz 2013. i 2014. godine (od kojih su dva opisana ovdje i ovdje, te je izdano javno priopćenje) i ukazala na važeće zakonodavstvo. Izjava Pravobraniteljice objavljena je u članku od 15. studenoga 2018. pod nazivom „Priziv savjesti širi se na ljekarne: Djevojci odbili izdati pilule“.

Opširnije...

Korištenje rodiljnog i roditeljskog dopusta od strane muškaraca

otacibebaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Glas Slavonije vezano za spolnu strukturu i broj korisnika/ica rodiljnih i roditeljskih dopusta u 2017. godini. Pravobraniteljica je ukazala na činjenicu da očevi u Hrvatskoj ne koriste u dovoljnom broju rodiljne i roditeljske dopuste, kao i na probleme usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Dok je rodiljni dopust pravo zaposlene majke na privremeni izlazak s tržišta rada, s druge strane, roditeljski dopust je pravo zaposlenih roditelja na odsutnost s posla kojim se omogućava podjednako i majkama i očevima da se brinu o svom djetetu do određene dobi. 

Opširnije...

Pravobraniteljica o zaštiti reproduktivnih prava žena

novi listVezano za otvoreno pismo Vladi RH Udruge Roda te brojna svjedočanstva žena o postupcima u bolnicama u slučajevima spontanih pobačaja i poroda pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić očitovala se o aktivnostima koje sustavno provodi vezano za reproduktivna prava i zdravlje žena. Budući da članak u Novom listu donosi tek okvirni osvrt, u privitku objavljujemo cjeloviti odgovor koji sadrži presjek rada i zalaganja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u području reproduktivnih prava žena kao i poboljšanja uvjeta u zdravstvenim ustanovama i odnosa prema rodiljama o čemu je obavještavala Hrvatski sabor u svojim izvješćima te poduzimala konkretne korake prema nadležnim institucijama.

Opširnije...

Intervju za Glas Slavonije

glasslavonijePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za Glas Slavonije vezano za teme nasilja u obitelji i nasilja prema ženama, Istanbulsku konvenciju te zakonodavni okvir reproduktivnih prava. Osvrnuvši se na podatke MUP-a za proteklih desetak godina uočen je trend pada zatraženih intervencija policije za prekršajna djela obiteljskog nasilja, ali i rast kaznenih djela. Zamijećen je i sve veći broj žena žrtava nasilja koje odustaju od svjedočenja protiv svojih nasilnih supruga ili partnera već nakon prve prijave ili čak i za vrijeme trajanja sudskog postupka. Samo 7% nasilnika dobija bezuvjetnu zatvorsku kaznu. Vezano za nasilje prema ženama i obiteljsko nasilje pravobraniteljica je ukratko predstavila i EU projekt kojeg je nositeljica: „Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama".

Opširnije...

Pravobraniteljica za Novi list o manjim mirovinama za majke

trudnicaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Novi list vezano za upit o posljedicama korištenja rodiljnog dopusta na mirovine. Osvrnula se na činjenicu da je do kraja 1998. godine, prema tada važećim propisima u izračun mirovine ulazio period od 10 najpovoljnijih godina staža Čime su godine provedene na rodiljnom ili roditeljskom dopustu bile izuzete iz izračuna. Međutim, od 1.1.1999. dolazi do produženja obračunskog razdoblja iz kojega se uzimaju plaće za određivanje mirovine na način da u izračun sada ulazi čitavi staž, uključujući i vrijeme provedeno na rodiljnom ili roditeljskom dopustu.

Opširnije...

22.9. - Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

opcinskisudsobaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u zgradi Općinskog suda u Zagrebu gdje je 22. rujna 1999. godine Mato Oraškić usmrtio sutkinju Ljiljanu Hvalec, odvjetnicu supruge od koje se razvodio Hajru Prohić i suprugu Gordanu Oraškić, te teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Tom prigodom pravobraniteljica je dala i izjave za medije u kojima je naglasila da je udio ubijenih žena u svim ubojstvima na godišnjoj razini oko 30% ubijenih žena od strane njima bliskih muškaraca. Kroz analizu 500-ak sudskih presuda, koju Pravobraniteljica provodi u sklopu EU projekta 'Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', uočena su različita obrazloženja razloga zbog kojih se počinitelj oslobađa krivnje ili mu se smanjuje kazna.

Opširnije...

Javno priopćenje Pravobraniteljice u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22.9.

kaznenadjelaNasilje u obitelji i nasilje prema ženama, za razliku od ostalih oblika nasilja, obilježava niz specifičnosti i karakteristika koje ga čine posebno štetnim i opasnim za pojedinca/ku, ali i društvo u cjelini. Jednu od njegovih specifičnosti predstavlja i činjenica kako je ono rodno uvjetovano, u pojedinim slučajevima teško prepoznatljivo jer se javlja u različitim pojavnim oblicima, u pravilu bez prisutnosti svjedoka, traje dulje vrijeme, a žrtve uslijed straha i nepovjerenja u rad državnih institucija ponekad nisu sklone njegovom prijavljivanju, što dovodi do stvaranja velike tamne brojke toga oblika nasilja. Pogledamo li statistiku, ona je poražavajuća. U posljednjih 16 godina ubijeno je 346 žena. U razdoblju od pet godina (2012.-2017.) ukupno 90 žena ubijeno je od strane njima najbližih muškaraca – supruga ili bivših supruga, partnera ili bivših partnera i drugih bliskih osoba, od siječnja do kolovoza 2018. ubijeno je 5 žena od strane bliskih muškaraca.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Dubrovačku TV o nasilju prema ženama

dubrovtvPovodom sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za informativni program Dubrovačke televizije. U izjavi je ukratko naglasila glavne trendove kao što su sve veća brutalizacija nasilja prema ženama koja se očituje u padu prekršajnih, ali i rastu kaznenih djela vezanih uz obiteljsko nasilje, preblage kazne počiniteljima, premalo korištenje zaštitnih mjera i psihosocijalnih tretmana, neprepoznavanje svih oblika nasilja, nerazumijevanje činjenice da je nasilje u obitelji dugotrajno, a ne pojedinačni incident te da za njega ne mogu na jednaki način biti odgovorni i žrtva i počinitelj. Izjava pravobraniteljice biti će emitirana u Dnevniku Dubrovačke TV 21.9. u 18 sati.

Komentar slučajeva odbijanja iznajmljivanja stana obiteljima s djecom

VL31082018Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Večernji list informaciju da stanodavci odbijaju iznajmljivati stanove obiteljima s djecom ili samohranim roditeljima. Iako nije do sada zaprimala pritužbe koje bi se odnosile na navedeno, Pravobraniteljica je naglasila da je nesporno kako se u takvim slučajevima radi o diskriminaciji u području pružanja i pristupa uslugama i to temeljem obiteljskog statusa.

Opširnije...

Javno priopćenje povodom seksističke izjave gradonačelnika Zagreba

logoprsmaliPravobraniteljica je primila brojne upite da komentira izjavu gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, koju je dao 29. kolovoza 2018., citiramo: „Jel vi znate da Bandić svima da? Ja da sam žensko bio bih najbolje žensko, a ja sam jedan mali muškarac. Ali ja svima dam….“

Pravobraniteljica smatra da opuštenost u obraćanju javnosti kroz medije ne može biti opravdanje za seksizam i uvredljivo i omalovažavajuće komentiranje žena temeljem spola. Koristeći se seksualnom aluzijom da je najbolja žena ona koja „daje svima“, nije primjerena funkciji gradonačelnika koji je uvijek i svugdje dužan vlastitim primjerom zalagati se za one vrijednosti za koje smo kao društvo opredijelili, a ravnopravnost spolova je jedna od njih. 

Attachments:
Download this file (24sata, 31.8.2018.pdf)24sata, 31.8.2018.pdf[ ]94 Kb
Download this file (Glas Slavonije, 31.8.2018.pdf)Glas Slavonije, 31.8.2018.pdf[ ]149 Kb
Opširnije...