sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Pravobraniteljica gošća emisije Intervju tjedna na Radiu 101

prs101WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji Intervju tjedna Radia 101. Govorila je o aktualnim slučajevima vezano za partnersko nasilje (slučaju „Daruvarac“), nasilje u obitelji (slučaj pretučene kćeri od strane oca) te općenito o nasilju prema ženama u kojima dolazi do propusta u radu institucija što uzrokuje nepovjerenje u njihov rad i mogućnost da ih se zaštiti. Govorila je mehanizmima zaštite, od skloništa do zaštitnih mjera udaljenja počinitelja iz zajedničkog prostora, a koje se najmanje izriču. Objasnila je ukratko značaj i domete Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja u obitelji i nasilja prema ženama, te statistiku za 2018. vezano za počinitelje i žrtve prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji.

Opširnije...

Gostovanje pravobraniteljice u Studiu 4 vezano za ulogu medija u formiranju percepcije o nasilju prema ženama i femicidu

studio41902Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u emisiji Studia 4, četvrtog programa HTV-a na temu najave okruglog stola Uloga medija u formiranju percepcije o nasilju nad ženama i femicidu – utjecaj na društvo i žrtve nasilja koji organizira Ženska soba – Centar za seksualno nasilje u okviru provedbe aktivnosti EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. 

Opširnije...

Pravobraniteljica o medijskom izvještavanju o nasilju prema ženama i femicidu na TV Jabuka

tvjabuka1802Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji o ravnopravnosti spolova „Žena sam“ TV Jabuka. Govorila je o načinu na koji mediji izvještavaju o nasilju prema ženama te propustima u tom načinu izvještavanja koji su uočeni kroz praćenje medija, ali i dubinske analize pet portala i tri tiskovine koje su provedene u sklopu novog EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je Pravobraniteljica nositeljica.

Opširnije...

Pravobraniteljica u "Dobro jutro, Hrvatska" o ženama u znanosti

dobrojutro1802WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“ Prvog programa HTV-a na temu Žene u znanosti. Između ostalog dala je pregled statistika vezanih za visoko obrazovane žene (60-62% svih diplomiranih), razlike u postotcima ovisno o polju znanosti (dvostruko više žena u društvenim i medicinskim znanostima u odnosu na tehničke) te sve manju zastupljenost žena na hijerarhijski višim pozicijama (svega 2 žene rektorice, oko 30% dekanica i oko 43% prodekanica). 

Opširnije...

Pravobraniteljica o nasilju prema ženama u emisiji Poligraf HR 1

poligrafPravobraniteljjica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u emisiji Poligraf Prvog programa Hrvatskog radija. Tema emisije bila je nasilje prema ženama. Pravobraniteljica je između ostalog istaknula kako je tijekom posljednjih desetak godina došlo do zamaha usklađivanja pravnih akata sa pravnom stečevinom EU, međutim da je unatrag nekoliko godina ustavna vrednota ravnopravnosti spolova postala svjetonazorsko pitanje. Rodna uvjetovanost nasilja prema ženama se stoga mora neprekidno dokazivati iako međunarodne i nacionalne statistike govore o tome da žrtve nasilja čine žene u dvije trećine slučajeva. 

Opširnije...

Pravobraniteljica u Temi dana o novom Pravilniku MUP-a

temadana1402Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Temi dana Prvog programa Hrvatske televizije na temu novog Pravilnika o provođenju zaštitnih mjera u slučajevima obiteljskog nasilja koji je najavilo Ministarstvo unutarnjih poslova. Pravobraniteljica je istaknula da podupire novi Pravilnik MUP-a koji je na tragu onoga što je institucija Pravobraniteljice zagovarala radeći na slučajevima obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama, prvenstveno što se tiče fokusa koji je stavljen na počinitelja. 

Opširnije...

Policija postupila po preporukama Pravobraniteljice - u javno savjetovanje upućen novi Pravilnik o provedbi zaštitnih mjera žrtava nasilja u obitelji

KonvencijaPravobraniteljica pozdravlja izradu i upućivanje u javno savjetovanje tekst novog Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji i mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva, a koji je MUP nedavno stavio na javno savjetovanje. Prema MUP-u, novi Pravilnik bi trebao poboljšati zaštitu žrtava i dokinuti praksu koja je  dodatno viktimizirala žrtve bez da im se osiguravala učinkovita zaštita. Pravobraniteljica svakako drži vrlo pozitivnom ovu inicijativu MUP-a, no, napominje kako već čitav niz godina, što kroz svoja godišnja izvješća, što kroz upozorenja i preporuke koje su po pritužbama građana i građanki žrtava nasilja slana MUP-u, upozorava na niz problema vezanih uz provedbu starog, ali i dalje trenutno važećeg Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije, koji, sam po sebi, prema stajalištu Pravobraniteljice, nije sprječavao policiju da fokus sa žrtve prebace na počinitelja. 

Opširnije...

Komentar pravobraniteljice za Jutarnji list

jutarnjilistlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Jutarnji list problematiku nasilja prema ženama i femicid. Istaknula je trend brutalizacije nasilja prema ženama koji iz sfere prekršajnog sve više seli u sferu kaznenog prava. Učinkoviti i pravovremeni društveni preventivni mehanizmi de-facto ne postoje, a policija i sudovi nisu u dovoljnoj mjeri rodno senzibilizirani za procesuiranje obiteljskog nasilja. Kazne koje sudovi izriču su preblage i rijetko zatvorske, mjere zaštite žrtava se rijetko izriču, a i dalje dolazi do dvostrukih uhićenja.

Opširnije...

Intervju za Novi radio Đakovo

noviradiodjakovoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je telefonski intervju za Novi radio Đakovo u kojem je slušatelje s područja Osječko-baranjske županije i Grada Đakova upoznala sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i institucionalnim mehanizmima za njegovu provedbu na nacionalnoj razini kao i na razini lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica. Predstavila je i instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao neovisnog tijela u suzbijanju diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, njezine ovlasti i nadležnosti, kao i osnove diskriminacije po kojima provodi postupke, područja rada i života iz kojih dobiva najviše pritužbi na diskriminaciju od strane građana i građanki te EU projekte kojima je nositeljica.

Intervju pravobraniteljice za HR Radio Dubrovnik

HRRadioDUPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je telefonski intervju za Radio Dubrovnik u kojem je slušatelje s područja Dubrovačko-neretvanske županije upoznala s ovlastima i nadležnostima institucije Pravobraniteljice, osnovama diskriminacije po kojima postupa, područjima rada i života iz kojih dobiva najviše pritužbi na diskriminaciju od strane građana i građanki te EU projekte kojima je nositeljica, a koji su u fazi provedbe. Ukratko je predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova i institucionalne mehanizme za njegovu provedbu na nacionalnoj razini te na razini lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica.

Pravobraniteljica za Slobodnu Dalmaciju o očinskim dopustima

oceviPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Slobodnu Dalmaciju problematiku korištenja očinskih dopusta. Potvrdila je da u Hrvatskoj očinski dopust još nije zakonski reguliran. Međutim, kako bi se rješavao problem nedovoljne zastupljenosti žena među zaposlenima te kako bi se uskladile njihove poslovne i privatne obveze, Europska Komisija je 26. travnja 2017. godine izradila Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika koja propisuje očinski dopust. Države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da očevi imaju pravo na očinski dopust u trajanju od najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta.

Opširnije...

Intervju pravobraniteljice za Radio Sunce

RadioSuncePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio Sunce Split u kojem je predstavila EU projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je nositeljica a koji se provodi od 1.4.2017. -1.10.2019. Pravobraniteljica je predstavila ciljeve i faze projekta (detalji projekta dostupni su ovdje). Također se osvrnula na statistiku rodno utemeljenog nasilja u RH kao i na odgovornost medija i pitanje granice između javnog interesa i znatiželje javnosti u slučajevima medijskog izvještavanja o nasilju prema ženama i femicida.

Opširnije...

Pravobraniteljica o rodno utemeljenom nasilju u intervjuu za portal 100posto

100postoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za portal 100posto.hr vezano za rodno uvjetovano nasilje. U intervjuu se osvrnula na statistike i mjere koje se provode u cilju suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, o uzrocima i posljedicama kao i preblagoj penalnoj politici zbog koje raste nepovjerenje žrtava u rad institucija, prvenstveno pravosuđa, što svakako treba mijenjati. Pravobraniteljica je govorila i o pritužbama kojima se instituciji obraćaju građani i građanke i postupcima koje provodi temeljem tih pritužbi.

Opširnije...

JAVNO PRIOPĆENJE povodom seksističkog plakata o djelovanju alkohola na žene i muškarce

plakatCEDAR

Iako je za svaku pohvalu namjera da se mladi ljudi educiraju o štetnosti konzumiranja alkohola kao i inicijativa da sami sudjeluju u formuliranju poruka vršnjacima, činjenica je da je došlo do propusta njihovih mentora/ica, kao i Centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR, kao naručitelja konkretnog edukacijskog plakata, u detektiranju seksizma koji je također štetan upravo zato što ga očito još velik dio srednjoškolaca/ki, ali očito i drugih stručnih osoba, ne prepoznaje. Postojanje seksizma i njegove štetnosti dolazi također kroz edukaciju i osvještavanje upravo zato što ga ne prepoznaju svi, neovisno kojeg su spola. Stoga je od izuzetne važnosti osvijestiti činjenicu da se educirati o jednom problemu - u ovom slučaju velikom problemu konzumiranja alkohola od strane 92% šesnaestgodišnjaka/inja - ne može na način da se koristi seksizam kao „manje važan“ ili „manje štetan“. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe Preporukom o predstavljanju žena u medijima 1555 (2002), pozvala vlade zemalja članica, među kojima je i Republika Hrvatska, da seksizam osude jednako kao rasizam.

Opširnije...

Komentar napada na djevojku u Viškovu

novi listPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Novi list slučaj nasilja prema djevojci pred noćnim klubom u Viškovu u kojem se počinitelja tereti samo prekršajno za „naročito drsko i nepristojno ponašanje“. Ono što je u ovom slučaju nesporno je činjenica da je fizički napadnuta mlada žena od strane muškarca te da takav napad, imajući u vidu sve okolnosti iz medija koje je svakako trebalo dodatno provjeriti (navodno ranije poznavanje žrtve i počinitelja, udvaranje počinitelja i odbijanje žrtve što je kod istog izazvalo bijes odnosno uzrokovalo napad na žrtvu), zasigurno predstavlja oblik rodno uvjetovanog nasilja.

Opširnije...