1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

1prosincaWEBU svijetu i u Hrvatskoj se već gotovo 30 godina obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 1. prosinca s ciljem podizanja svijesti javnosti i ukazivanja na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a, važnost pravodobnog dijagnosticiranja i liječenja, pokazivanje solidarnosti prema oboljelima, doprinos smanjenju stigme i diskriminacije te doprinos zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj s HIV-om živi oko 1000 osoba, od čega je oko 250 oboljelih od AIDS-a. Nešto više od četiri petine svih zabilježenih slučajeva HIV/AIDS-a su muškarci, s udjelom od 87%. Usprkos tome što među zaraženima u Republici Hrvatskoj i dalje dominiraju muškarci, u svijetu je sve više žena zaraženo HIV virusom i one danas predstavljaju gotovo 50% novo zaraženih osoba. Iako stigmatizacija prati i muškarce i žene zaražene HIV-om, žene su još uvijek u većoj mjeri izložene stigmatizaciji i društvenoj osudi kao i riziku višestruke diskriminacije.

 Žene zaražene virusom HIV-a izložene su većem riziku od siromaštva nego muškarci zaraženi HIV-om, a što je posljedica i njihovog nepovoljnijeg položaja na tržištu rada, odnosno manjim mogućnostima zapošljavanja. Navedeno dovodi i do ekonomske ovisnosti žena zaraženih HIV-om jer one postaju financijski ovisne najčešće o partneru, a što može dovesti i do ekonomskog nasilja kao i svih drugih oblika obiteljskog nasilja.

Prema podacima HZJZ-a, najčešći put prijenosa virusa HIV-a u žena (59% svih zaraženih žena) je heteroseksualni i to su stalne partnerice ili supruge partnera koji je HIV pozitivan. Iz rizične promiskuitetne skupine dolazi 18% HIV zaraženih žena, dok su na trećem mjestu intravenske ovisnice.

U cilju provedbe politike suzbijanja HIV-a, Vlada RH je donijela Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2011.-2015., a koji predviđa provođenje anti-diskriminacijskih programa u cilju smanjenja stigmatizacije i diskriminacije zaraženih osoba te promoviranje individualnih prava i odgovornosti osoba koje žive s HIV-om.

Share