Pravobraniteljica ponovo poziva sve gradove, općine i županije kojima je uputila preporuku da potpišu Europsku povelju

europskapoveljarsVijeće europskih gradova i regija, najveća organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi sa članstvom preko 50 nacionalnih asocijacija gradova, općina i regija iz 37 zemalja, pokrenulo je 2006. godine Europsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini (u daljnjem tekstu: Povelja). Potpisivanjem ove Povelje, lokalne i regionalne uprave europskih zemalja javno se obvezuju da će slijediti principe rodne ravnopravnosti i u svojim sredinama provoditi odredbe propisane Poveljom. Svaka potpisnica Povelje priprema Akcijski plan kojim se određuju prioriteti, aktivnosti i sredstva za njegovu provedbu. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je krajem 2013. utvrdila da niti jedna općina, grad, županija iz Republike Hrvatske nije potpisala ovu Povelju koja je tada imala 1330 potpisnika u 30-ak zemalja Europe, a danas taj broj iznosi 1463 u 33 zemlje. Nažalost, u RH Povelju su do sada potpisali samo gradovi Opatija, Delnice, Solin i Vodice.

 

Nova potpisnica je i Varaždinska županija koja je u rujnu 2014. imenovala gđu Renatu Skoko za Nacionalnu koordinatoricu za provođenje Pilot projekta za razvoj indikatora za mjerenje implementacije Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini kojeg provodi Vijeće europskih gradova i regija (CEMR - The Council of European Municiplaities and Regions). Gospođa Skoko je izradila Power Point prezentaciju koja na sažeti način predstavlja i Povelju i projekt.

Link na Atlas postpisnica Povelje >>

Link na web Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini >>

Share