sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2006.

U 2006. godini pravobraniteljica je radila na ukupno 2.432 predmeta. Zaprimljene su 193 nove pritužbe građana i građanki koji/e su se individualno ili grupno prituživali/e pravobraniteljici, a odnosile su se na  roditeljsku skrb, nasilje u obitelji, nasilje - ostalo u 115 slučajeva ili 59,6 %,  uznemiravanje i diskriminacija na području rada i zapošljavanja u 68 slučajeva ili 35,2 %,  diskriminacija - ostalo u 10 slučajeva ili 5,2 %.

Pored ostalih aktivnosti koje su detaljno opisane u Izvješću o radu za 2006., pravobraniteljica je provela Analizu spolne zastupljenosti zaposlenika/ca u ministarstvima Republike Hrvatske prema stručnoj spremi i vrsti zaposlenja te Istraživanje o zaštiti studentica i studenata od neželjenog ponašanja na Sveučilištu.

Izvješće o radu za 2006. godinu, četvrto je po redu izvješće koje o svom radu Hrvatskom saboru podnosi pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svom mandatu.

U nastavku se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2006. godinu u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2006.pdf)Izvjesce o radu za 2006.pdf[ ]1395 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2005.

U 2005. godini pravobraniteljica je radila na ukupno 3.565 predmeta. Zaprimljene su 174 nove pritužbe koje su se odnosile na područje: obitelji i roditeljske skrbi u 77 slučajeva ili 44,2 %; rada i zapošljavanja u 67 slučajeva ili 38,5%; ostalo u 30 slučajeva ili 17,2 %. Pored ostalih aktivnosti PRS je provela "Istraživanje: zaštita žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu" i Analizu Izbora za članove/ice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizirala okrugli stol "Rodna perspektiva u javnoj i službenoj komunikaciji".

U Izvješću o radu za 2005. godinu detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03).

Izvješće o radu za 2005. je treće izvješće koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu je cjelovito Izvješće o radu za 2005. u pdf formatu.Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2005.pdf)Izvjesce o radu za 2005.pdf[ ]1737 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2004.

Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2004. godinu vrlo jasno pokazuje da se Zakon o ravnopravnosti spolova ne primjenjuje niti u približno zadovoljavajućoj mjeri. Posebno je zabrinjavajuće što ga ne primjenjuju državna tijela, jer je i nakon isteka roka predviđenog ZORS-om i unatoč upozorenjima (često i višekratnim) broj donesenih planova djelovanja nezadovoljavajući, broj oglasa za radna mjesta koji nisu u suprotnosti sa ZORS-om također,  dok reagiranja na traženja pravobraniteljice često kasne, nepotpuna su ili izostaju u cijelosti.

Zabrinutost izaziva i kršenje prava građana i građanki na temelju spola u svim područjima  života, posebice na području rada i zapošljavanja i zaštite od nasilja u obitelji, kao i činjenica da se ta kršenja još uvijek ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri iz razloga koji su navedeni i u ovom izvješću. Ovom problematikom se ne smiju baviti samo tijela osnovana  radi ostvarivanja načela ravnopravnosti spolova, iako brojem i ovlastima zaista predstavljaju zavidan institucionalni okvir.

Donošenje i provođenje posebnih mjera (posebno kod zapošljavanja) predviđenih ZORS-om,  kao posebnih pogodnosti kojima se osobama određenog spola privremeno omogućuje ravnopravno sudjelovanje u javnom životu, otklanjaju postojeće nejednakosti ili im se osiguravaju prava u kojima su ranije bili/e prikraćeni/e, donošenje proračuna na svim razinama koji će uključivati značajna a ne simbolična sredstva za provođenje politike ravnopravnosti spolova, kao i  primjena drugih antidiskriminacijskih zakona, minimalni su uvjeti za prijelaz s deklarativnog zalaganja za ravnopravnost spolova na ostvarivanje tog načela.

Izvješće o radu za 2004. drugo je izvješće koje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podnosi u svom mandatu.

U prilogu se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2004. u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2004.pdf)Izvjesce o radu za 2004.pdf[ ]1297 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2003.

Zakon o ravnopravnosti spolova donio je Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2003. godine. Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 116. od 22. srpnja 2003. godine, a stupio je na snagu 30. srpnja 2003. godine.

U glavi IX. Zakona o ravnopravnosti spolova, pod nazivom Osiguranje provedbe zakona, ustanovljeno je posebno tijelo, Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova.Odlukom Hrvatskog sabora na sjednici 1. listopada 2003. (NN br. 157/03) pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova imenovana je Gordana Lukač Koritnik.

Odlukom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje imovinom Republike Hrvatske od 9. prosinca 2003. godine dodijeljen je na korištenje poslovni prostor za rad Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u Zagrebu, Preobraženska 4/I.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova o svom radu najmanje jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor. Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2003. godinu, prvo je izvješće koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

 

U prilogu se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2003. godinu u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2003.pdf)Izvjesce o radu za 2003.pdf[ ]231 Kb