sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2008.

Tijekom 2008. godine Ured pravobraniteljice radio je na ukupno 1.009 predmeta. Uredu pravobraniteljice pritužilo se 288 građana i građanki zbog diskriminacije temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa i/ili seksualne orijentacije. Od aktivnosti pravobraniteljice detaljno opisanih u Izvješću o radu za 2008. izdvajamo provedbu ankete u suradnji sa sindikatima "Položaj žena zaposlenih na određeno vrijeme" te organizaciju panel rasprave "Žene i siromaštvo - nesigurnost rada i nezaposlenost" (tiskana je i publikacija). Provedeno je i "Istraživanje o korištenju subvecija za zapošljavanje (za 2008. godinu) posebnih skupina nezaposlenih osoba: žena žrtava nasilja", te "Rodna analiza TV sadržaja" (tiskana je i publikacija).
U Izvješću o radu za 2008. detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03; NN 82/08).

Izvješće o radu za 2008. godinu šesto je po redu koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2008. u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2008.pdf)Izvjesce o radu za 2008.pdf[ ]1271 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2007.

Tijekom 2007. godine Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova radio je na ukupno 1.196 predmeta. Pravobraniteljici se pritužbom obratilo 268 građana i građanki. Pored ostalih aktivnosti Ured pravobraniteljice proveo je Rodnu analizu osnovnoškolskih udžbenika hrvatskkog jezika i književnosti.

U Izvješću o radu za 2007. detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03).

Izvješće o radu za 2007. peto je po redu koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2007. u pdf formatu.
 

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2007.pdf)Izvjesce o radu za 2007.pdf[ ]1440 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2006.

U 2006. godini pravobraniteljica je radila na ukupno 2.432 predmeta. Zaprimljene su 193 nove pritužbe građana i građanki koji/e su se individualno ili grupno prituživali/e pravobraniteljici, a odnosile su se na  roditeljsku skrb, nasilje u obitelji, nasilje - ostalo u 115 slučajeva ili 59,6 %,  uznemiravanje i diskriminacija na području rada i zapošljavanja u 68 slučajeva ili 35,2 %,  diskriminacija - ostalo u 10 slučajeva ili 5,2 %.

Pored ostalih aktivnosti koje su detaljno opisane u Izvješću o radu za 2006., pravobraniteljica je provela Analizu spolne zastupljenosti zaposlenika/ca u ministarstvima Republike Hrvatske prema stručnoj spremi i vrsti zaposlenja te Istraživanje o zaštiti studentica i studenata od neželjenog ponašanja na Sveučilištu.

Izvješće o radu za 2006. godinu, četvrto je po redu izvješće koje o svom radu Hrvatskom saboru podnosi pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svom mandatu.

U nastavku se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2006. godinu u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2006.pdf)Izvjesce o radu za 2006.pdf[ ]1395 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2005.

U 2005. godini pravobraniteljica je radila na ukupno 3.565 predmeta. Zaprimljene su 174 nove pritužbe koje su se odnosile na područje: obitelji i roditeljske skrbi u 77 slučajeva ili 44,2 %; rada i zapošljavanja u 67 slučajeva ili 38,5%; ostalo u 30 slučajeva ili 17,2 %. Pored ostalih aktivnosti PRS je provela "Istraživanje: zaštita žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu" i Analizu Izbora za članove/ice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizirala okrugli stol "Rodna perspektiva u javnoj i službenoj komunikaciji".

U Izvješću o radu za 2005. godinu detaljno su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom izvještajne godine u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenima Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03).

Izvješće o radu za 2005. je treće izvješće koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u svom mandatu.

U prilogu je cjelovito Izvješće o radu za 2005. u pdf formatu.Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2005.pdf)Izvjesce o radu za 2005.pdf[ ]1737 Kb

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2004.

Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2004. godinu vrlo jasno pokazuje da se Zakon o ravnopravnosti spolova ne primjenjuje niti u približno zadovoljavajućoj mjeri. Posebno je zabrinjavajuće što ga ne primjenjuju državna tijela, jer je i nakon isteka roka predviđenog ZORS-om i unatoč upozorenjima (često i višekratnim) broj donesenih planova djelovanja nezadovoljavajući, broj oglasa za radna mjesta koji nisu u suprotnosti sa ZORS-om također,  dok reagiranja na traženja pravobraniteljice često kasne, nepotpuna su ili izostaju u cijelosti.

Zabrinutost izaziva i kršenje prava građana i građanki na temelju spola u svim područjima  života, posebice na području rada i zapošljavanja i zaštite od nasilja u obitelji, kao i činjenica da se ta kršenja još uvijek ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri iz razloga koji su navedeni i u ovom izvješću. Ovom problematikom se ne smiju baviti samo tijela osnovana  radi ostvarivanja načela ravnopravnosti spolova, iako brojem i ovlastima zaista predstavljaju zavidan institucionalni okvir.

Donošenje i provođenje posebnih mjera (posebno kod zapošljavanja) predviđenih ZORS-om,  kao posebnih pogodnosti kojima se osobama određenog spola privremeno omogućuje ravnopravno sudjelovanje u javnom životu, otklanjaju postojeće nejednakosti ili im se osiguravaju prava u kojima su ranije bili/e prikraćeni/e, donošenje proračuna na svim razinama koji će uključivati značajna a ne simbolična sredstva za provođenje politike ravnopravnosti spolova, kao i  primjena drugih antidiskriminacijskih zakona, minimalni su uvjeti za prijelaz s deklarativnog zalaganja za ravnopravnost spolova na ostvarivanje tog načela.

Izvješće o radu za 2004. drugo je izvješće koje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podnosi u svom mandatu.

U prilogu se nalazi cjelovito Izvješće o radu za 2004. u pdf formatu.

Attachments:
Download this file (Izvjesce o radu za 2004.pdf)Izvjesce o radu za 2004.pdf[ ]1297 Kb

Više članaka ...

  1. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2003.