sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

IZVJEŠĆA

U Hrvatskom saboru raspravljeno Izvješće o radu za 2015.

prssaborlipanj2016 webU Hrvatskom saboru na plenarnoj sjednici 1. lipnja 2016. godine pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila je Izvješće o radu za 2015. nakon čega je uslijedila rasprava zastupnika i zastupnica koja je nastavljena i 2. lipnja. Na Izvješće su se osvrnuli predstavnici i predstavnice stranačkih klubova te pojedinačno zastupnici i zastupnice parlamentarnih stranaka. Pravobraniteljica je dala presjek godišnjeg rada institucije i ukazala na pojedine trendove vezano za diskriminaciju na temelju spola, bračnog i obiteljskog statusa, majčinstva i trudnoće, spolne orijentacije i rodnog identiteta u područjima rada i zapošljavanja, obitelji (uključujući nasilje u obitelji), obrazovanja, političke participacije i medija.

Opširnije...

Odbor za ravnopravnost spolova podržao Izvješće o radu za 2015.

hsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić predstavila je članovima i članicama Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2015. Ukratko je izvijestila o rezultatima praćenja provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih zakona i propisa koji se odnose na načela ravnopravnosti spolova u područjima i po osnovama iz nadležnosti. Iznijela je statistiku rada na 2.467 predmeta od čega je bilo 486 pritužbi građana i građanki na diskriminaciju što je povećanje od 8% u odnosu na 2014. Najveći postotak pritužbi građana/ki i dalje je iz područja rada i zapošljavanja te socijalne sigurnosti. Članovi i članice Odbora postavljali su pitanja i komentirali pojedine dijelove i područja te donijeli zaključak da se Izvješće usvaja.

Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2015.

KORICE2015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova predala je Hrvatskom saboru Izvješće o radu za 2015. godinu. Izvješće obuhvaća postupanja pravobraniteljice po pritužbama građana i građanki na diskriminaciju temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije u području rada i zapošljavanja, nasilja u obitelji, obrazovanja, političke participacije i medija. U okviru svojih nadležnosti, temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, tijekom izvještajnog razdoblja, Pravobraniteljica je radila na ukupno 2.467 predmeta. Zadržao se trend povećanja broja individualnih pritužbi (7,7%), pritužbe podnose većinom žene (67,6%), najčešće se radi o slučajevima izravne diskriminacije (92,2%), koje se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (90,1%), potom na bračni i obiteljski status (4%), spolnu orijentaciju (4,5%), rodni identitet (1,2%). Najviše pritužbi odnosi se na područje rada i ostvarivanja socijalne sigurnosti (51,5%).

Opširnije...

Pravobraniteljica objavila SAŽETAK Evaluacijskog izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 2003.-2013.

evaluacijawebInstitut za društvena istraživanja Zagreb proveo je evaluaciju rada Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za razdoblje 2003. - 2013. godine. Evaluacijsko izvješće sastoji se od kvantitativne analize djelovanja Pravobraniteljice prema područjima praćenja ravnopravnosti spolova određenih Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije, postupanja Pravobraniteljice u ključnim područjima diskriminacije, rada Pravobraniteljice s obzirom na osnove diskriminacije, aktivnosti Pravobraniteljice u promicanju načela ravnopravnosti spolova, kvalitativne analize rezultata djelovanja Pravobraniteljice po područjima: zapošljavanje i rad, obitelj i nasilje u obitelji, obrazovanje, mediji, političke participacije, spolnih i rodnih manjina i višestruke diskriminacije i analize evaluacije Pravobraniteljice od strane vanjskih suradnika/ca, na nacionalnoj razini koji je pokazao da je ukupna ocjena suradnje institucija s Pravobraniteljicom.

Pravobraniteljica je tiskala SAŽETAK Evaluacijskog izvješća koji se nalazi u privitku u pdf verziji.

Podaci iz Izvješća o radu Pravobraniteljice u članku Glasa Slavonije o nasilju u obitelji (2)

domesticviolencewebGlas Slavonije osvrnuo se na novi Zakon o zašititi od nasilja u obitelji koji je Vlada prošloga tjedna uputila u Sabor. U članku se spominju podaci iz Izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014., a koji se odnose na prekršaje počinjene nasiljem u obitelji (policija je prekršajno prijavila 14.874 osobe, među kojima je bilo 11.655 muškaraca i 3219 žena). Počinitelji nasilničkog ponašanja u obitelji bili su u 3509 slučajeva suprug nad suprugom, a u 811 slučajeva supruga nad suprugom, u 987 slučajeva izvanbračni partner, a u 221 slučaju izvanbračna partnerica, u 524 slučaja bivši partner, a u 133 slučaja bivša partnerica, u 703 slučajeva otac nad punoljetnim sinom, a u 868 slučajeva otac nad maloljetnim sinom, u 1253 slučaja otac nad punoljetnom kćerkom, u 39 slučajeva otac nad maloljetnom kćerkom, u 1361 slučaju punoljetni sin nad majkom, a u 932 slučaja nad ocem.

Opširnije...