Rodna analiza udžbenika povijesti - 2010.

Prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), pravobraniteljica je u 2010. godini provela rodnu analizu osnovnoškolskih udžbenika povijesti temeljenu na odredbama međunarodnih i nacionalnih dokumenata i zakona. Cilj analize bio je utvrditi usklađenost osnovnoškolskih udžbenika iz povijesti sa zahtjevima politike rodno osjetljivog obrazovanja. Provedena je kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja udžbenika povijesti i svih pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava (ukupno 32). Analiza je objavljena u Izvješću o radu pravobraniteljice za 2010. godinu.