Rodna analiza udžbenika hrvatskog jezika i književnosti - 2007.

Imajući u vidu Nastavni plan i program za osnovne škole, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo 2006., a koji navodi da „učenike i učenice treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim i duhovnim vrjednotama, te međuljudskim odnosima“ (str. 10) te da „nastava hrvatskoga jezika omogućuje učenicima i učenicama stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, stajališta, vrijednosti i navika koje pridonose njihovu osobnom razvoju i omogućuju im aktivno sudjelovanje u društvu“ (str. 25), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je 2007. godine analizu udžbenika iz rodne perspektive na temelju međunarodnih i nacionalnih dokumenata i zakona.