Zaštita od neželjenog ponašanja na Sveučilištu - 2006.

U 2006. Pravobraniteljica je u suradnji s Centrom za ženske studije organizirala anketiranje studentica i studenata Sveučilišta u Zagrebu o zaštiti dostojanstva i zaštiti od spolnog uznemiravanja na Sveučilištu. 12.000 letaka „Za dostojanstveno studiranje“ podijeljeno je u razdoblju od 5. do 13. prosinca 2006. godine studentima i studenticama na 21 zagrebačkom fakultetu, i ispred pet studentskih domova i Studentskog centra. Primarni cilj letka bilo je osvješćivanje studentske populacije o oblicima uznemiravanja i spolnog uznemiravanja relevantnim zakonskim odredbama i mehanizmima za zaštitu od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Drugi cilj istraživanja bio je uvid u razinu osviještenosti i osjetljivosti studentske populacije na različite oblike spolnog uznemiravanja i poznavanje relevantnih zakonskih odredbi i mehanizama za zaštitu od takve vrste diskriminacije.