Iskustva žena žrtava obiteljskog nasilja s radom državnih tijela - 2010.

2010. godine, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u suradnji s Autonomnom ženskom kućom Zagreb i 10 drugih nevladinih organizacija za pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji, pokrenula i provela istraživanje iskustava žena koje su se zbog nasilja u obitelji obratile državnim tijelima. Ovaj istraživački projekt predstavlja empirijsku evaluaciju rada državnih tijela u slučajevima obiteljskog nasilja prema ženama, a izvor podataka bile su same žrtve.

Zanimalo nas je: Primjenjuju li državna tijela propisane postupke u svom svakodnevnom radu sa ženama žrtvama nasilja u obitelji? Postoje li u tom smislu razlike među pojedinim tijelima? Primjenjuju li se svi propisani postupci u jednakoj mjeri? Postoje li neka negativna iskustva koja se češće javljaju? Možemo li govoriti o tipičnim problemima koji se javljaju u radu pojedinih tijela? Odgovore na ova pitanja tražili smo istražujući iskustva, procjene i doživljaje žena koje su prijavile nasilje u obitelji barem jednom nadležnom državnom tijelu. Budući da podatke nismo prikupljali iz drugih izvora (tu prvenstveno mislimo na zaposlenike ovih državnih tijela), rezultati našeg istraživanja nisu konačni. Unatoč tome, prikupljena iskustva žena žrtava nasilja pružila su nam relevantnu i vjerodostojnu evaluaciju rada državnih tijela u slučajevima nasilja u obitelji koja upućuje na neke općenite slabosti u radu sustava i važan je korak ka uklanjanju njihovih uzroka.