Obiteljsko nasilje

ISTRAŽIVANJE o osobnim odnosima djeteta s odvojenim roditeljem u slučajevima obiteljskog nasilja, 2015.

Jedno od uvijek aktualnih pitanja u području roditeljske skrbi svakako predstavljaju osobni odnosi djeteta s odvojenim roditeljem te stoga navedenoj problematici Pravobraniteljica kontinuirano posvećuje posebnu pažnju (provedena dva istraživanja iz područja roditeljske skrbi: "Istraživanje o poteškoćama u ostvarivanju susreta i druženja djeteta s roditeljem s kojim dijete ne živi", 2014."Istraživanje o ovršnim postupcima radi predaje djeteta roditelju s kojim će živjeti i o ovršnim postupcima radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom", 2014., oba objavljena u Izvješću o radu za 2014.). Imajući u vidu pritužbe zaprimljene iz ovoga područja tijekom 2015., Pravobraniteljica je navedenu problematiku odlučila ispitati i u slučajevima u kojima postoji obiteljsko nasilje.

Istraživanje o načinima medijskog izvještavanja o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, 2013.

Pravobraniteljica je u razdoblju od 02.07.-16.09.2013. provela istraživanje u svrhu provjere načina na koji mediji izvještavaju o nasilju nad ženama, odnosno obiteljskom nasilju. Praćeni su tiskani mediji i Internet portali, a u navedenom razdoblju prikupljeno je ukupno 88 članaka.

Načini financiranja skloništa za žrtve obiteljskog nasilja - 2011.

Sustavno prateći provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču financiranja skloništa za žrtve nasilja u obitelji, te imajući u vidu dosadašnja saznanja o toj problematici, Pravobraniteljica je u okviru svojih nadležnosti tijekom 2011. provela analizu načina financiranja rada skloništa za žrtve nasilja u obitelji sa ciljem stvaranja podloge za što kvalitetnije praćenje provedbe navedenog cilja i mjere Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011.do 2016. godine. U cilju provedbe navedene analize, pravobraniteljica je od 19 skloništa za žrtve nasilja u obitelji (a koja podrazumijevaju autonomna skloništa, domove za odrasle osobe i djecu žrtve nasilja, te obiteljske centre i crkvena savjetovališta s prihvatnim centrima), kao i od 15 gradova i županija na čijem području se nalaze predmetna skloništa, zatražila dostavu određenih podataka vezanih za njihovo financiranje u 2011.

Iskustva žena žrtava obiteljskog nasilja s radom državnih tijela - 2010.

2010. godine, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u suradnji s Autonomnom ženskom kućom Zagreb i 10 drugih nevladinih organizacija za pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji, pokrenula i provela istraživanje iskustava žena koje su se zbog nasilja u obitelji obratile državnim tijelima. Ovaj istraživački projekt predstavlja empirijsku evaluaciju rada državnih tijela u slučajevima obiteljskog nasilja prema ženama, a izvor podataka bile su same žrtve.

Opširnije...