Zastupljenost žena i muškaraca na rukovodećim i upravljačkim pozicijama - 2011.

Koristeći svoje ovlasti iz čl.19. Zakona o ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica je u 2011. odlučila provesti istraživanje o zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama, odnosno u upravnim i nadzornim tijelima poslovnih subjekata koji posluju na tržištu Republike Hrvatske. Očitovanja je dostavilo 428 trgovačkih društava (85,6% od 500 kojima je upućen dopis). Postoji cijeli niz razloga koji opravdavaju provođenje ovako definiranog istraživanja, od kojih su tri od posebne važnosti: podzastupljenost žena kao pokazatelj nejednakog položaja žena, postojanje obveze poduzimanja mjera pozitivne akcije radi unaprjeđivanja uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca na tržištu rada te zahtjevi koji za Republiku Hrvatsku proizlaze iz pravne stečevine Europske unije.

Istraživanje je jasno pokazalo na postojanje vertikalne segregacije žena i muškaraca na hrvatskom tržištu rada odnosno na postojanje tzv. staklenog stropa za žene koje imaju ambiciju graditi karijeru na visokim rukovodećim odnosno na upravljačkim radnim mjestima. Istraživanje se nalazi i u Izvješću o radu za 2011. godinu.