Zaštita žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu, 2005.

U razdoblju od  srpnja do prosinca 2005. godine na uzorku od 1.598 žena iz svih dijelova Hrvatske provedeno je istraživanje Pravbraniteljice za ravnopravnost spolova RH i Ženske sekcije Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) pod nazivom „Zaštita žena od neželjenog ponašanja na radnom mjestu“. Tiskani upitnik s letkom  distribuiran je posredstvom sindikalnih aktivistica te sindikalnih povjerenika/ca SSSH, a u prilogu je dostavljeno službeno pismo SSSH koje su supotpisale predsjednica sindikata te predsjednica Ženske sekcije. 

 

Anketa je podijeljena na tri dijela. Prvi dio „Ja mislim...“ sadrži devet pitanja kojima se željelo mjeriti razinu osviještenosti te osjetljivosti na različite oblike (seksualnog) uznemiravanja na radnom mjestu. Drugi dio ankete „Svjedočim...“ sadrži sedam pitanja o tome je li ispitanica osobno bila svjedokinjom bilo kojeg, i najblažeg, oblika neželjenog ponašanja, uznemiravanja ili zlostavljanja na radnom mjestu temeljem spola te osobno svjedočenje o tome je li ispitanica osobno bila izložena uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju ili doživjela ikakva slična iskustva neželjenog ponašanja od strane kolega ili nadređenih na radnom mjestu, a koja je doživjela kao povredu osobnog dostojanstva i stvaranje neugodnog, neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja na poslu.

Cjelovito istraživanje iz 2005. u privitku.