Izbori za Europski parlament - 2013.

Pravobraniteljica je izradila analizu o spolnoj zastupljenosti na kandidacijskim listama za izbore članova/ica u Europski parlament. Izvori sekundarno dobivenih podataka predstavljali su rezultati lokalnih izbora koje je službeno objavilo Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavljeni na njihovim internetskim stranicama, dok su podaci analizirani metodama deskriptivne statističke analize.