Analiza lokalnih izbora 2009.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je provela rodnu analizu kandidacijskog procesa i rezultata lokalnih izbora za članove/članice općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine grada Zagreba (predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), te župana/županica, gradonačelnika/gradonačelnica i općinskih načelnika/načelnica (nositelja/nositeljica izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i regionalne samouprave). Izbori su u prvom, drugom i trećem krugu održani 17. 5.2009. , 31.5.2009 i 14.6.2009.